FaunaX-Archief - Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau FaunaX - www.faunax.nl

Grashommel - Biodiversum werpt vruchten!


Het eerste Friese Biodiversum werd in 2019 gerealiseerd bij Mannen van Staal. In den beginne slechts gemaaide grasveldjes met een enkel madeliefje, amper 2 jaren na de inrichting als Biodiversum zijn deze voormalige grasvelden rondom het bedrijf nu zeer bloemrijk en vinden al tal van bloem bezoekende insecten er een nieuw leefgebied. We monitoren natuurlijk sinds 2019 de ontwikkelingen en de mate van vooruitgang van de biodiversiteit; die is nu al ontstellend toegenomen. Maar…dat er in 2021 al grashommels (Bombus ruderarius) voorkomen overtreft onze stoutste verwachtingen. Deze hommel, die wel enigszins lijkt op de algemenere Steenhommel (Bombus
lapidarius) behoort tot de zeldzaamste hommels van Nederland, en is de afgelopen 25 jaar overal sterk achteruit gegaan. We hebben natuurlijk bewust veel klaver uitgezaaid na de inrichting en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt door de grashommels. Onze bijendeskundige Remco Hiemstra vond op 5 juli een 5-tal werksters foeragerend op Rode klaver. Het aantreffen van deze kritische hommelsoort die veel nectaraanbod nodig heeft, gedurende het hele vliegseizoen, is des te opmerkelijker omdat deze in de wijde omtrek van Leeuwarden nauwelijks wordt gevonden. Deze vondst bewijst dat een Biodiversum werkt! We hopen dit soort biodiversa nog op veel meer plakken te realiseren in de nabije toekomst. Hiermee creëren we nieuwe leefgebieden voor bloem bezoekende insecten; een soort mini-natuurgebiedjes in de stad. En dat ze functioneel zijn bewijst deze fantastische vondst. Wij danken de Mannen en Vrouwen van Staal voor hun vertrouwen en bereidheid ons concept Biodiversum te omarmen