FaunaX-Archief - Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau FaunaX - www.faunax.nl

FaunaX vindt meervleermuis!


Jaarlijks voert Bureau FaunaX veel vleermuisonderzoek uit. Ook in 2021 is door Bureau FaunaX op uiteenlopende locaties, verdeeld over de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland vleermuisonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit werk wordt door de ervaren medewerkers van Bureau FaunaX gericht gezocht naar verblijfplaatsen van vleermuizen in zowel gebouwen als bomen. Het vaststellen van dergelijke verblijfplaatsen is vaak zeer gespecialiseerd werk. Zo kan er tijdens een bezoek aan een plangebied sprake zijn van een zeer kleine tijdsperiode waarin vleermuizen een verblijfplaats verlaten, of hier weer invliegen. Hiernaast verplaatsen vleermuizen vaak van verblijfplaats. Zo kan een hele kolonie van de één op de andere dag uit een gebied verdwijnen of hier juist opduiken. Vaak worden door vleermuizen in verschillende perioden van het jaar van verschillende verblijfplaatsen gebruik gemaakt.

Deze uitdaging maakt het des te meer belonend als er daadwerkelijk een verblijfplaats van vleermuizen wordt vastgesteld. Zeker als het een verblijfplaats betreft welke landelijk gezien zeer zelden wordt vastgesteld. Dit was dit jaar het geval, toen door Robin Fokker en Sally Ainsworth aan de hand van zwermgedrag een kraamverblijf van 55 meervleermuizen werd vastgesteld in de omgeving van Leeuwarden. Dit werd bevestigd aan de hand van een analyse van vleermuisgeluiden (afbeelding bovenaan de pagina) die ter plaatse werden opgenomen. Kraamverblijven van meervleermuizen bevinden zich over het algemeen in het westen en noorden van Nederland. Voorheen waren in Nederland slechts 45 van deze verblijven bekend. Voor zo ver bekend is dit de 46ste! Deze verblijfplaats bleek zich snel door de omgeving te verplaatsen. Een paar dagen later werd dezelfde kolonie opnieuw door Bureau FaunaX waargenomen in een nabijgelegen woning.