Vleermuisonderzoek

Bureau FaunaX heeft veel ervaring met het uitvoeren van vleermuisonderzoeken. Wij voeren deze onderzoeken uit conform het Vleermuisprotocol.

Determinatie op soort geschiedt met een batdetector van het type D240X Petterson, gecombineerd met opnameapparatuur en gespecialiseerde determinatiesoftware (‘Batsound’). Ook beschikt Bureau FaunaX over een endoscoop, zodat boomholten beter onderzocht kunnen worden.

Watervleermuis - Foto: Jelmer Groen
Tevens wordt gebruik gemaakt van een goede zaklamp en een lichtsterke verrekijker. Conform het laatste vleermuisprotocol zijn voor het vaststellen van vleermuisverblijfplaatsen een aantal veldbezoeken verspreid over het actieve seizoen noodzakelijk. Hierbij dienen twee bezoeken tijdens de kraamperiode te worden gebracht (globaal 15 mei - 15 juli) en twee bezoeken tijdens de paartijd (globaal 15 augustus - 1 oktober). Naast verblijfplaatsen worden vliegroutes en foeragerende dieren in kaart gebracht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door één of meerdere personen. Dit is afhankelijk van de grootte van het plangebied en van de configuratie van de woningen. De veldbezoeken worden in de ochtend- en avondschemering gebracht en zijn weersafhankelijk.

Gewone grootoorvleermuizen - Foto: Jelmer Groen