Bijzonder wilde bijen nieuws

In 2018 hebben wij een groot en uniek onderzoek uitgevoerd in Fryslân. De wilde bijen in 7 verschillende natuurgebieden zijn in kaart gebracht, met extra aandacht voor de rode lijst soorten. In totaal zijn een kleine 3600 individuele bijen bekeken, verspreid over 74 soorten, waarbij grote populaties van o.a. gras- en moshommel en geelstaartklaverzandbij zijn ontdekt. Er zijn nieuwe vindplaatsen (stippen) en bijzondere soorten gevonden. Zo leren we de wilde bijen beter begrijpen om ze vervolgens effectief te kunnen beschermen. To bee continued!

Twitterfeed

Hieronder vindt u de twitterberichten van FaunaX, voortkomend uit nieuws & onderzoeken. Ook bijzondere eigen waarnemingen buiten het werk om worden hier gemeld.