Ecologische Begeleiding

Vaak komt ecologische begeleiding voort vanuit een ecologisch werkprotocol. Hierin staat dan dat bepaalde maatregelen onder ecologische begeleiding dienen te worden uitgevoerd om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming (Wnb) wordt overtreden.Voorbeelden zijn:
  • het wegvangen van vissen & amfibieĆ«n
  • advies bij vleermuisaanwezigheid
  • controle broedvogels, etc.
Ooievaar - Ciconia ciconia - Foto: Jeroen Breidenbach
Bureau FaunaX heeft veel ervaring in ecologische begeleiding en zorgt door regelmatig overleg met de opdrachtgever en/of de uitvoerend aannemer voor goede en praktische oplossingen. Door de locatie geregeld te bezoeken houden onze ecologen de vinger aan de pols, waardoor eventueel tijdig kan worden ingegrepen om overtredingen van de natuurwetgeving te voorkomen.
Heikikker - Foto: Bureau FaunaX