Insectenonderzoek

Bepaalde insecten staan bekend als kwaliteitsindicatoren. Zij verraden dus de ‘kwaliteit’ van een leefgebied. Deze soorten verkiezen namelijk zeer specifieke habitats. Zo kunnen bijvoorbeeld zuurtegraad (pH), zoutgehalte, vegetatiestructuur en voedselaanbod een belangrijke rol spelen bij de habitatkeuze. Wanneer deze habitatspecialisten in aantal afnemen, blijkt dit veelal het gevolg van veranderingen van een of meerdere milieufactoren.
Platbuik - Libellula depressa - Foto: Jeroen Breidenbach
Verzameling loopkevers - Foto: Jeroen Breidenbach