Insectenonderzoek

Bepaalde insecten staan bekend als kwaliteitsindicatoren. Zij verraden dus de ‘kwaliteit’ van een leefgebied. Deze soorten verkiezen namelijk zeer specifieke habitats. Zo kunnen bijvoorbeeld zuurtegraad (pH), zoutgehalte, vegetatiestructuur en voedselaanbod een belangrijke rol spelen bij de habitatkeuze. Wanneer deze habitatspecialisten in aantal afnemen, blijkt dit veelal het gevolg van veranderingen van een of meerdere milieufactoren.
Platbuik - Libellula depressa - Foto: Jeroen Breidenbach
In tegenstelling tot bijvoorbeeld planten, reageren ongewervelden relatief sneller op veranderingen in hun leefomgeving. Door deze groepen te monitoren, worden problemen zoals verzuring sneller opgemerkt en kan er sneller worden ingegrepen. Vanuit het Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL) worden daarom libellen, dagvlinders en sprinkhanen gemonitord.

Eduard Peter de Boer van Bureau FaunaX staat bekend als deskundig specialist entomofauna en ook onze ecologisch veld- en projectmedewerkers Remco Hiemstra en Jeroen Breidenbach hebben veel ervaring op het gebied van insecten.

Verzameling loopkevers - Foto: Jeroen Breidenbach