Natuurbeheer & Ontwikkeling

Bureau FaunaX kan u adviseren bij het beheer en de ontwikkeling van bossen en natuurterreinen. Tevens kunnen wij u van dienst zijn bij de realisatie van ecologische (herstel-)projecten.

Ten behoeve van natuurontwikkeling kunnen wij samen met u een visie ontwikkelen en deze vervolgens vertalen naar een praktische inrichtingsschets.

Gladde slang (pasgeboren)- Foto: Jelmer Groen
Icarusblauwtje - Foto: Tineke de Boer