Soortgericht onderzoek

Wij beschikken over ruime onderzoekservaring met betrekking tot alle soortgroepen, zoals:
  • Amfibieën & Reptielen
  • Vissen
  • Insecten
  • Overige ongewervelden
  • Vleermuizen
  • Overige zoogdieren
  • Vogels
  • Flora

Gestreepte waterroofkever - Foto: Bureau FaunaX